TEEMANTPUURIMINE, TEEMANTSAAGIMINE

Teostame teemantpuurimise ja teemantsaagimise töid

Teemantpuurimist kasutatakse erinevate kivikonstruktsioonide, betoonpõrandate lõikamisel, elektrikaablite, ventilatsiooni-, vee- ja kanalisatsioonikanalite sissesaagimisel, erinevate akna-, ukse- jt. avade lõikamisel ning paljudel muudel töödel.

Saagimisteenuse all pakume kivi ja betooni lõikamist.

Diamond+Drilling+Main+Photo
Teemantpuurimine
MEELESPEA

Mida arvestada töö tellimisel?

Enne tööde tellimist palume veenduda, et tagatud on avadele ligipääs, survevesi ning puuritavad avad ei kahjusta puuritavas pinnas või selle lähiümbruses olevaid kommunikatsioone (elektrikaablid, torustikud jne.)

Puuritavad ja lõigatavad avad peavad olema ette märgitud, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

Tellija takistab kõrvaliste isikute ligipääsu töötegemise ajal objektil ning veendub, et teemantöödest tulenev müra, uhumisvesi ning tolm, ei kahjusta objekti või selle lähiümbrust.